แบบฝึกหัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ให้นักเรียนเติมคำ หรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
 
1.คลื่นที่เคลื่อนที่โดยไม่อาศัยตัวกลาง คือ…….…….…………………
2.ชุดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีความถี่และความยาวคลื่นต่างๆกัน แล้วต่อเนื่องกัน เรียกว่า….……………………………………………
3.คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีความเร็วเท่ากับ ความเร็ว เมื่อเคลื่อนที่ผ่านสุญญากาศ คือมีค่าเท่ากับ.…….………………………………………
4.รังสีอินฟลาเรด  รังสีอัลตราไวโอเลต และรังสีแกมมา รังสีใดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ต่ำสุด………………………………………
5.บรรยากาศของโลกชั้นใดสะท้อนคลื่นวิทยุได้ และสะท้อนคลื่นวิทยุระบบใด…………………………………………………………….…
6.ควรใช้วัสดุอะไรทำกล่องของเตาไมโครเวฟ.………………………
7.จากข้อ 6. วัสดุนี้มีหน้าที่อย่างไร ..…………………………………
8.เราตากแดดนานๆ ทำให้ผิวหนังของเราไหม้เกรียม เป็นเพราะได้รับรังสีใด…………………………..
9.เมื่อรังสีเอกซ์ตกกระทบบนฟิล์มถ่ายภาพจะทำให้ฟิล์มนั้นมีสีอะไร………
10.ในการฆ่าเซลล์มะเร็งในคนไข้ ต้องให้แหล่งกำเนิดรังสีแกมมาเคลื่อนที่แบบใด.................................................................                                                 กลับหน้าหลัก                 ไปทำแบบทดสอบหลังเรียน